ADMIN

Người giàu chỉ biết sống hưởng thụ, điện thoại, đồng hồ, siêu xe đổi suốt ngày? Sai rồi, họ có thể là nhóm người biết dự toán nhất!

Đó đều là những điều dường như không thể đạt được và xa vời cuộc sống của những người bình thường. Do đó, không ít người cho rằng, người giàu chỉ biết sống hưởng thụ, tiêu xài tùy ý. Tuy nhiên, hai tác giả Thomas J. Stanley và William D. …

Read More »