ADMIN

ghét’ ứng dụng ngân hàng

Vừa qua, một cuộc bình chọn ứng dụng ngân hàng yêu thích nhất được tổ chức thông qua fanpage trực thuộc UBGroup – thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Với 32 ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) được đưa ra để bình chọn, HDBank và Sacombank …

Read More »