Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho 2 dự án nhà ở xã hội

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đó là Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía nam TP. Bắc Giang; quy mô 1,45 ha (lô đất B-OXH-1 diện tích 7.476m2 và lô đất B-OXH-3, diện tích đất 6.990 m2). Vị trí tại xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

Dự án tiếp theo tìm chủ là Khu nhà ở xã hội số 2, cũng tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía nam TP Bắc Giang; quy mô 1,21 ha (lô đất B-OXH-2).

Hai dự án có hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mới đây, trong tháng 12, tỉnh cũng ra thông báo tìm chủ cho 22 dự án khu đô thị, khu dân cư quy mô 300 ha tại các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Lục Ngạn.

Trong đó có 5 dự án tại huyện Lạng Giang gồm: Khu số 1 thuộc KDC Đại Giáp, xã Đại Lâm (10,65 ha); Khu số 2 thuộc KDC Đại Giáp, xã Đại Lâm (17,37 ha); Khu số 2 thuộc KDC trung tâm xã Xương Lâm (16,78 ha); Khu số 2 thuộc KDC trung tâm xã Tân Hưng (19,2 ha); Khu số 2 thuộc KDC và nhà ở xã hội xã Tân Hưng (12,27 ha).

Huyện Việt Yên cũng có 5 dự án là Khu dân cư mới thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (7,82 ha); Khu dân cư tại thị trấn Bích Động (7 ha); Khu dân cư mới phía Nam xã Tăng Tiến (4,9 ha); Khu số 2 thuộc KĐT số 3, xã Quảng Minh (18,96 ha); Khu số 3 thuộc KĐT xã Quảng Minh (19,6 ha).

Huyện Lục Nam có hai dự án là Khu dân cư – TMDV số 4, xã Khám Lạng (12,08 ha); Khu dân cư – TMDV số 3, xã Khám Lạng (3,8 ha).

Dự án Khu đô thị số 2, xã Tự Lạn diện tích 24,96 ha; Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 1) quy mô 13,14 ha; Khu đô thị trung tâm thị trấn Bích Động (số 2) và khu công viên trung tâm 36,92 ha tại thị trấn Bích Động và xã Trung Sơn.