Thu hồi hơn 30ha đất của 2 doanh nghiệp để làm sân bay Long Thành

 

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các quyết định thu hồi diện tích đất hơn 14,8 ha do Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa sử dụng và thu hồi hơn 16,9 ha đất do Công ty cổ phần Đồng Tân sử dụng.

Trong khu vực 5.000 ha xây dựng sân bay Long Thành có diện tích đất của 18 cơ quan, tổ chức. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất của 15/18 cơ quan, tổ chức.

Hiện còn diện tích đất của 3 tổ chức gồm: Công ty cổ phần Hóa An, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hồng Phát và Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa.

Read Also: Bath Bomb Packaging

Đối với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Công ty cổ phần Hóa An, hiện nay Hội đồng Bồi thường dự án đã trình đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường.

Đối với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có tờ trình trình Hội đồng Bồi thường dự án thông qua phương án thu hồi đất.

Riêng diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hồng Phát, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các đơn vị liên quan để hoàn thành bản đồ thu hồi đất.

 

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế