VNM ETF thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS trong kỳ cơ cấu quý 3/2021

MVIS Vietnam Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố cơ cấu danh mục định kỳ quý 3/2021.

Trong kỳ cơ cấu này, MVSI Vietnam Index đã thêm mới 10 cổ phiếu, trong đó có tới 9 cổ phiếu Việt Nam là THD (tỷ trọng 4,5%), SAB (tỷ trọng 1,21%), DGC (1,03%), KDC (0,98%), DIG (0,86%), VND (0,82%), DPM (0,67%), PVS (0,64%), SHS (0,44%), qua đó nâng số cổ phiếu Việt Nam trong danh mục quỹ lên con số 31.

Việc thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về điểm số và thanh khoản thời gian qua đã giúp nhiều cổ phiếu đạt tiêu chí vào rổ MVIS Vietnam Index.

Theo ước tính, VNM ETF sẽ mua vào 25,22 triệu USD cổ phiếu THD (khoảng 2,6 triệu cổ phiếu); 6,78 triệu USD cổ phiếu SAB (khoảng 1 triệu cổ phiếu); 5,77 triệu USD cổ phiếu DGC; 5,49 triệu USD cổ phiếu KDC; 4,82 triệu cổ phiếu DIG; 4,6 triệu USD cổ phiếu VND; 3,76 triệu USD cổ phiếu DPM; 3,59 triệu USD cổ phiếu PVS và 2,47 triệu USD cổ phiếu SHS.

Sau kỳ cơ cấu này, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MVIS Vietnam Index sẽ tăng lên 73,8%, tăng 4,6% so với kỳ cơ cấu trước và tăng 2,7% so với ngày 11/9.

Tại ngày 11/9, quy mô danh mục VNM ETF đạt 560,5 triệu USD. Ước tính quỹ sẽ mua thêm khoảng 15,13 triệu USD (~344 tỷ đồng) cổ phiếu Việt Nam trong kỳ cơ cấu này.

Bên cạnh việc thêm mới 9 cổ phiếu, VNM ETF sẽ tăng tỷ trọng VIC, VHM, GEX và hạ tỷ trọng các cổ phiếu còn lại trong rổ danh mục trong kỳ cơ cấu.

Trong tuần trước, FTSE Vietnam Index đã thông báo danh mục quý 2 với việc thêm mới KDH và VCI. Cả 2 quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ hoàn tất việc cơ cấu danh mục trong tuần giao dịch tiếp theo với tâm điểm là phiên giao dịch 17/9.

Chi tiết danh mục:

VNM ETF thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS trong kỳ cơ cấu quý 3/2021 - Ảnh 1.

Dự kiến mua/bán:

VNM ETF thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS trong kỳ cơ cấu quý 3/2021 - Ảnh 2.