Gánh nặng chi phí, Than Núi Béo (NBC) báo lãi quý 4 giảm 54% so với cùng kỳ

CTCP Than Núi Béo (mã chứng khoán NBC) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận lại giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 865 tỷ đồng, tăng 72,5% so với doanh thu hơn 500 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020. Tuy vậy chi phí vốn lại tăng gấp đôi, lên 757 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 108 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm một nửa, từ 24,7% quý 4/2020 xuống còn 12,5% quý 4 vừa qua.

Chi phí tài chính trong quý hơn 44 tỷ đồng (giảm 14 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó riêng chi phí lãi vay gần 50 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Than Núi Béo tăng 130 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 998 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 294 tỷ đồng so với đầu năm, về 1.412 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 4 Than Núi Béo báo lãi sau thuế 17,3 tỷ đồng, giảm sâu đến 54,5% so với số lãi 38 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020.

Gánh nặng chi phí, Than Núi Béo (NBC) báo lãi quý 4 giảm 54% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Than Núi Béo đạt 2.671 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2020. Và vượt 16,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 50 tỷ đồng, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 46 tỷ đồng. EPS đạt 1.236 đồng.

Gánh nặng chi phí, Than Núi Béo (NBC) báo lãi quý 4 giảm 54% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

https://cafef.vn/ganh-nang-chi-phi-than-nui-beo-nbc-bao-lai-quy-4-giam-54-so-voi-cung-ky-20220120161602099.chn

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *