Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch phân khu đảo Minh Châu

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch Khu vực đảo Minh Châu – Quan Lạn (đảo Cảnh Cước), thuộc quần đảo Vân Hải, huyện Vân Đồn. Về ranh giới, phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp vịnh Bái Tử Long; phía bắc giáp sông Mang và xã Bản Sen; phía nam giáp biển Đông và đảo Thượng Mai.

Khu vực đảo Minh Châu – Quan được định hướng là khu du lịch văn hóa, sinh thái biển cao cấp; khu dịch vụ hậu cần cảng; trung tâm quần đảo Vân Hải; trung tâm hành chính, dân cư xã Quan Lạn và xã Minh Châu; khu dân cư mới và hiện trạng cải tạo kết hợp với dịch vụ du lịch; khu bảo tồn, bảo vệ cảnh quan sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử.

Diện tích quy hoạch khoảng 4.360 ha. Trong đó xã Minh Châu khoảng 724 ha; xã Quan Lạn khoảng 3.636 ha. Diện tích 5 đảo gồm đảo Cảnh Cước, đảo Mang, hòn Sao Ba. hòn Giai, hòn Soi Sặt khoảng 2.750 ha. Diện tích đất ngập nước và mặt nước khoảng 1.610 ha. Quy mô dân số và lao động khoảng 43.000 người. Như cầu sử dụng đất được dự báo cần khoảng 4360 diện tích tự nhiên và 906,47ha diện tích đất xây dựng.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch dự kiến gồm 8 phân khu chức năng, bố trí tại các trục trọng tâm mở rộng ra biển. Theo đó, khu 1 – khu dịch vụ văn hóa Quan Lạn quy mô 414,6 ha; dân số 3.000 người; tầng cao tối đa 6 tầng, mật độ xây dựng từ 30 – 60%. Khu 2 – khu trung tâm dịch vụ, du lịch, đô thị sinh thái biển Quan Lạn (hậu cần cảng thuộc đảo Vân Hải) diện tích 401,6 ha; dân số 15.000 người, tầng cao tối đa 12 tầng.

Khu 3 – khu du lịch cao cấp gắn với bảo vệ rừng quy mô 478,8 ha; dân số 2.000 người, tầng cao từ 1 – 8 tầng. Khu 4 – trung tâm hỗ trợ vùng diện tích 294,7 ha; dân số 2.100 người; tầng cao tối đa 7 tầng.

Khu 5 – khu du lịch sinh thái biển cao cấp phía đông thuộc thôn Nam Hải, quy mô 682,1 ha; dân số 11.200 người; tầng cao tối đa 7 tầng. Khu 6 – khu đô thị, dịch vụ du lịch đảo Minh Châu quy mô 316,2 ha; dân số 7.600 người; tầng cao tối đa 7 tầng. Khu 7 – khu bảo tồn sinh thái rừng 200,7 ha; tầng cao tối đa 3 tầng. Khu 8 – khu bảo tồn văn hóa lịch sử, du lịch biển đảo diện tích 1.571,3 ha; dân số khoảng 3.000 người; tầng cao từ 1 – 3 tầng.

https://cafef.vn/quang-ninh-dieu-chinh-quy-hoach-phan-khu-dao-minh-chau-quan-lan-20220211164102114.chn