Một doanh nghiệp muốn nghiên cứu, lập quy hoạch 3 dự án quy mô 4.000ha tại Lâm Đồng

Theo đó, thực hiện văn bản số 728/UBND-QH ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch Khu đô thị khoa học công nghệ và khởi nghiệp tại xã Hòa Trung, Liên Đầm và Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh; trên cơ sở văn bản số 50/CVTGV ngày 17/01/2022 của Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam, trong đó Công ty đề xuất khảo sát, nghiên cứu và tài trợ lập quy hoạch Khu đô thị khoa học công nghệ và khởi nghiệp tại xã Hòa Trung, Liên Đầm, huyện Di Linh (diện tích khoảng 3.000 ha); Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh (diện tích khoảng 500 ha) và khu kết nối, chức năng khác (diện tích khoảng 500ha).

Để có đủ cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, địa phương có ý kiến đối với đề xuất nêu trên của Công ty, cụ thể như sau:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư: sự phù hợp của phạm vi, ranh giới khu vực đề xuất; các dự án đầu tư trong khu vực đề xuất; ý kiến khác (nếu có);

Sở Tài nguyên và Môi trường: sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phạm vi, ranh giới khu vực đề xuất; ý kiến khác (nếu có);

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành; định hướng phát triển ngành dịch vụ, du lịch tại huyện Di Linh; ý kiến khác (nếu có);

Sở Khoa học và Công nghệ: sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành; định hướng phát triển khoa học và công nghệ tại huyện Di Linh; ý kiến khác (nếu có);

UBND huyện Di Linh: sự phù hợp của phạm vi, ranh giới khu vực đề xuất; tình hình thực tế và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; ý kiến khác (nếu có); Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 21/02/2022 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

Trước đó, ngày 17/1/2022, Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam có Văn bản số 50/CV-TGV gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch các dự án nêu trên.

Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam cho biết, được sự giới thiệu của tỉnh Lâm Đồng, ngày 13/1/2022 phía Công ty đã có buổi làm việc với Thường trực huyện ủy, UBND huyện Di Linh và khảo sát thực địa khu vực hồ Kala thuộc xã Bảo Thuận và khu vực xã Liên Đầm, Hòa Trung của huyện Di Linh.

Qua khảo sát tìm hiểu, Công ty nhận thấy khu vực này có nhiều điều kiện thuận lợi, phù hợp cho việc phát triển một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khu đô thị khoa học, công nghệ & khởi nghiệp với một số mô hình tham khảo trên thế giới.

Từ thực tiễn nêu trên, Công ty đề xuất xin khảo sát, nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch khu đô thị khoa học, công nghệ & khởi nghiệp tại xã Hòa Trung, Liên Đầm và khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Kala tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh.

Trong đó, các khu chức năng sẽ được nghiên cứu kết nối bằng hệ thống đường giao thông đồng bộ, thuận lợi cho việc di chuyển làm việc, lưu trú và nghỉ dưỡng.

Cụ thể phạm vi quy hoạch, nghiên cứu khoảng 9.500 ha. Trong đó, phạm vi quy hoạch khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng khoảng 500 ha; khu đô thị khoa học, công nghệ & khởi nghiệp khoảng 3.000 ha; khu kết nối và chức năng khác khoảng 500 ha,…

https://cafef.vn/mot-doanh-nghiep-muon-nghien-cuu-lap-quy-hoach-3-du-an-quy-mo-4000ha-tai-lam-dong-2022021120235962.chn