Biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN

Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020, là năm cả thế giới đang đương đầu với đại dịch Covid-19 với hậu quả vô cùng nặng nề. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đều chịu tác động của bệnh dịch với gần 34 triệu ca mắc và hơn 1 triệu người thiệt mạng. Đại dịch cũng gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các quốc gia phải đóng cửa biên giới, sản xuất đình trệ, doanh nghiệp thất thu, thất nghiệp tăng cao, đời sống lao động vô cùng khó khăn.

Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Dịch bệnh đã hai lần bùng phát tại nhiều tỉnh thành. Không nằm ngoài vòng xoáy, kinh tế Việt Nam cũng đang rất khó khăn. Sản xuất kinh doanh đình trệ, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, phá sản.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước về mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa khởi động lại nền kinh tế, các doanh nhiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đạt kết quả tốt. Nỗ lực của nhiều doanh nghiệp đã giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có tăng trưởng dương trong quý 3 vừa qua.

Chương trình “Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0) trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng” được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN nói chung và ASEAN +3 nói riêng, được giao lưu kết nối kinh doanh để chia sẻ kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn được tổ chức nhằm hưởng ứng và tuyên truyền cho Chủ đề của năm ASEAN 2020 – “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” với 5 trọng tâm ưu tiên, không chỉ cho năm 2020 mà còn hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn, đó là: (1) đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; (2) thúc đẩy phát triển thịnh vượng trên cơ sở liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0; (3) thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; (4) đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hoà bình và phát triển bền vững, phát huy vai trò, đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc tế; và (5) nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ASEAN (Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về Năm Chủ tịch ASEAN 2020).

Sự kiện bao gồm 4 hoạt động chính: Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng”; Hoạt động kết nối doanh nghiệp; Doanh nghiệp diện kiến Thủ tướng; Lễ biểu dương các “Doanh nghiệp tiêu biểu” trong khối ASEAN +3 có nhiều đóng góp trong thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh phát triển bền vững thịnh vượng.

Những doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, đồng thời đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN và ASEAN 3+. Giải thưởng ưu tiên các tiêu chí như chính sách bền vững, chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển công nghệ và chính sách bảo vệ môi trường.

Ông Patrich Chung – Tổng giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee and Man, doanh nghiệp sản xuất giấy đạt giải chia sẻ: “Trước bối cảnh xã hội nhiều biến động do Covid-19, giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu” này cùng với các nỗ lực từ phía doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nói chung và Lee and Man nói riêng sẽ có thêm động lực phát triển và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam”.

Giải thưởng này vừa là động lực, vừa là cam kết, là trách nhiệm của doanh nghiệp khi tiếp tục cải tiến trong thời gian sắp tới dựa vào những định hướng ban đầu đã đề ra.