Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cồn Tân Lập Nha Trang

Ngày 24/06/2020 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Quyết định Số: A136/QĐ-UBND – Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cồn Tân Lập Nha Trang (hợp nhất các lần điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt). Tháng 7/2020, chúng tôi chính thức triển khai Khu căn hộ The Aston Luxury Residence tại phân khu HH1-HH2-HH3 của Khu dân cư Cồn Tân Lập Nha Trang

Quy hoạch Tổng thể Căn hộ The Aston Nha Trang trong Khu đô thị Cồn Tân Lập

Quy hoạch Tổng thể Khu đô thị Cồn Tân Lập

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang tại Tờ trình số 71/TTr/CT-DAĐT ngày 03/6/2020 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang và Kết quả thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch tại văn bản số 89/SXD-KTQH ngày 12/6/2020 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang (hợp nhất các lần điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt).

I. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang (hợp nhất các lần điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt).

II. Địa điểm, quy mô và giới hạn đồ án điều chỉnh quy hoạch:

1. Địa điểm và giới hạn khu vực lập Điều chỉnh quy hoạch: thuộc phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tứ cận như sau:

– Phía Đông: giáp đường Trần Phú.

– Phía Tây: giáp đường Bến Chợ nối dài.

– Phía Bắc: giáp đường bờ kè Sông Cái.

– Phía Nam: giáp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và khu dân cư hiện hữu.

2. Quy mô quy hoạch: – Quy hoạch chi tiết: tỷ lệ 1/500. – Diện tích lập quy hoạch sau khi điều chỉnh: 79.195,24 m2. – Dân số: 5.228 người.

III. Mục tiêu, tính chất khu quy hoạch:

Giữ nguyên theo Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 và Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh (quy hoạch xây dựng khu dân cư đô thị hiện đại, có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan khu vực).

Bài viết Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cồn Tân Lập Nha Trang đã xuất hiện đầu tiên vào ngày DANHKHOIREAL.VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *