PV Gas ước lãi 7.883 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2019

Ngày 18/12, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS ) tổ chức báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đây là năm kinh doanh khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, đặc biệt là sản phẩm khí của PV Gas cung cấp cho sản xuất điện và công nghiệp giảm đáng kể; một số dự án lớn có tiến độ phức tạp và có nhiều phát sinh phải xử lý…

Trong bối cảnh đó, PV Gas khẳng định các hệ thống công trình khí vẫn vận hành an toàn và hiệu quả. Sản lượng cung cấp gần 8,87 tỷ m3 khí khô; sản xuất và kinh doanh 1,91 triệu tấn LPG và về đích trước kế hoạch 3 tháng; sản xuất và cung cấp 58.200 tấn condensate, vượt kế hoạch 6%. Về thị phần, PV Gas tiếp tục cung cấp khí để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% cho đạm, đáp ứng trên 62% thị phần LPG cả nước.

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm từ 0-48%. Trong đó doanh thu ước đạt 66.182 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.883 tỷ đồng. Tổng công ty là các đơn vị có các chỉ số tài chính top đầu trong PVN (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 16%, trên vốn điều lệ đạt 41%, nợ phải trả/tổng tài sản 23%).

Về đầu tư, PV Gas đã đưa vào vận hành toàn bộ chuỗi dự án khí Nam Côn Sơn 2 trong tháng 12, dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải vượt tiến độ kế hoạch đề ra, công tác quyết toán các dự án đầu tư có nhiều tiến triển. Tổng giá trị giải ngân cho đầu tư xây dựng đạt 6.842 tỷ đồng. PV GAS còn thực hiện tiết giảm chi phí trong toàn tổng công ty với giá trị thực hiện ước đạt 820 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, PV Gas có doanh thu giảm 16% so với cùng kỳ xuống 48.625 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 31% còn 6.247 tỷ đồng. Như vậy lợi nhuận trong quý IV ước giảm 47% còn khoảng 1.636 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu 66.164 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.636 tỷ đồng. Như vậy lợi nhuận doanh nghiệp dù giảm 35% so với năm 2019 nhưng đã vượt gần 19% kế hoạch cả năm.

Theo Lan Điền

Người đồng hành