Mở thêm loạt ngành mới, Thế giới Di động đặt tham vọng lợi nhuận 2022 tăng hơn 30% lên 6.350 tỷ đồng

Ngày 20/12, HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tới đây.

Theo đó công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng. Kế hoạch này tương ứng tăng 12% so với mục tiêu doanh thu (125.000 tỷ) và tăng 33,7% so với mục tiêu lợi nhuận (4.750 tỷ) của năm 2021.

Hiện Thế giới Di động chưa đưa ra ước kết quả của cả năm 2021 nhưng công ty cũng vừa công bố kết quả của 11 tháng với doanh thu đạt 110.530 tỷ – hoàn thành 88% kế hoạch và lợi nhuận 4.395 tỷ – hoàn thành 93% kế hoạch.

Mở thêm loạt ngành mới, Thế giới Di động đặt tham vọng lợi nhuận 2022 tăng hơn 30% lên 6.350 tỷ đồng - Ảnh 1.

Với kết quả của tháng 10-11 thì công ty sẽ khó hoàn thành được kế hoạch doanh thu nhưng nhiều khả năng sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận khi lợi nhuận 2 tháng gần đây xoay quanh 500 tỷ/tháng trong khi chỉ cần 355 tỷ để đạt kế hoạch.

Mở thêm loạt ngành mới, Thế giới Di động đặt tham vọng lợi nhuận 2022 tăng hơn 30% lên 6.350 tỷ đồng - Ảnh 2.
Mở thêm loạt ngành mới, Thế giới Di động đặt tham vọng lợi nhuận 2022 tăng hơn 30% lên 6.350 tỷ đồng - Ảnh 3.

Trường An

Theo Nhịp sống kinh tế