Không còn khoản lãi từ bán cổ phần, Vinaconex (VCG) ghi nhận LNST quý 3/2021 giảm 90% so với cùng kỳ xuống mức 109 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với lợi nhuận ròng giảm mạnh so với cùng kỳ do quý 3/2020 ghi nhận lãi đột biến từ bán cổ phần tại một loạt dự án.

Không còn khoản lãi từ bán cổ phần, Vinaconex (VCG) ghi nhận LNST quý 3/2021 giảm 90% so với cùng kỳ xuống mức 109 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 gần như đi ngang, đạt 1.269 tỷ đồng. Chi phí giá vốn lại có xu hướng tăng lên, do đó lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn, giảm 13% còn 247 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính giảm mạnh từ mức 2.185 tỷ đồng của quý 3/2020 về còn 109 tỷ đồng trong kỳ báo cáo. Nguyên nhân do trong quý 3 năm ngoái, VCG đã bán một loạt dự án, đáng chú ý nhất là việc chuyển nhượng 50% cổ phần tại liên doanh An Khánh JSC. 

Chi phí tài chính lại gấp gần 3 lần cùng kỳ lên 194 tỷ đồng. Trong kỳ VCG được hoàn hơn 2 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời tiết giảm 21% chi phí bán hàng so với cùng kỳ.

Kết quả, VCG ghi nhận LNST quý 3 đạt 109 tỷ đồng, giảm 90% so với con số lãi đột biến quý 3 năm trước; trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 55 tỷ đồng.

Không còn khoản lãi từ bán cổ phần, Vinaconex (VCG) ghi nhận LNST quý 3/2021 giảm 90% so với cùng kỳ xuống mức 109 tỷ đồng - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận 3.610 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 19% so với mức 18% trong cùng kỳ năm ngoái

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều giảm, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức giảm mạnh 97% do được hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 180 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 phải trích lập gần 1.230 tỷ đồng.

Không còn khoản lãi từ bán cổ phần, Vinaconex (VCG) ghi nhận LNST quý 3/2021 giảm 90% so với cùng kỳ xuống mức 109 tỷ đồng - Ảnh 3.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng của Vinaconex đạt 535 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 9 tháng đạt 358 tỷ đồng, giảm 75% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, VCG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.230 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng, VCG đã thực hiện được 36% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Vinaconex đạt 30.840 tỷ, tăng 57% so với đầu năm và tăng nhẹ hơn 2% so với cuối quý 2. Vốn chủ sở hữu là 7.508 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.043 tỷ đồng, giảm 114 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng tiền và tương đương tiền đạt hơn 1.322 tỷ đồng, giảm 673 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn lên tới gần 14.263 tỷ, tăng mạnh 6.795 tỷ so với đầu năm do tăng trả trước cho người bán 4.480 tỷ đồng và tăng phải thu khác 1.263 tỷ đồng.