Dư nợ trái phiếu nửa đầu năm tăng đột biến 149% lên 1.623 tỷ, sắp “hút” thêm 200 tỷ đồng

Chứng khoán Bản Việt (VCI) vừa thông qua kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu. Được biết, trái phiếu chào bán lần thứ 6 của VCI là trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi. Tổng giá trị huy động 200 tỷ đồng, lãi suất cố định 8%/năm và kỳ hạn 2 năm.

Mục đích huy động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, thanh toán chi phí liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu cũng như bổ sung vốn cho hoạt động thường xuyên của Công ty.

Được biết, từ đầu năm đến nay VCI đã huy động 5 đợt chào bán trái phiếu, tổng tiền thu về 730 tỷ đồng. Chi tiết từng đợt, gồm:

+ Đợt 1: Giá trị huy động 110 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 7,5%/năm;

+ Đợt 2: Giá trị huy động 250 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 9%/năm;

+ Đợt 3: Giá trị huy động 210 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 8,5%/năm;

+ Đợt 4: Giá trị huy động 110 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 7,5%/năm;

+ Đợt 5: Giá trị huy động 50 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 8,5%/năm;

Việc huy động vốn từ những đợt chào bán trái phiếu mục đích chủ yếu VCI dùng để tăng tỷ lệ cho vay trong bối cảnh TTCK Việt Nam ngày càng phổ biến, thanh khoản liên tục phá đỉnh. Cùng với, VCI cũng dùng phần lớn vốn huy động để thực hiện đầu tư.

Ghi nhận trên BCTC bán niên soát xét, hiện dư nợ trái phiếu đang vào mức 1.622,5 tỷ đồng, chiếm 26% tổng dư nợ ngắn hạn và tăng đột biến 149% so với đầu kỳ.

Chứng khoán Bản Việt (VCI): Dư nợ trái phiếu nửa đầu năm tăng đột biến 149% lên 1.623 tỷ, sắp hút thêm 200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Về kinh doanh, doanh thu nửa đầu năm tăng 110% lên 1.661,5 tỷ đồng. Động lực tăng do 6 tháng đầu năm thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, giá trị giao dịch tăng mạnh 283% so với cùng ỳ năm 2020 trên sàn HSX. Tương ứng doanh thu môi giới Công ty tăng đến 95%, tương ứng tăng 181,5 tỷ đồng so với nửa đầu năm  ngoái.

Bên cạnh đó, VCI cũng thực hiện hoá lợi nhuận tại một số khoản đầu tư nên làm doanh thu bán các tài sản tài chính tăng 404 tỷ đồng, tương ứng tăng 82%.

Khấu trừ các chi phí, VCI lãi sau thuế 702 tỷ đồng, tăng 117% so với nửa đầu năm 2020.