Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 20/12 đến 24/12/2021

Tuần mới từ 27/12 đến 31/12/2021 có 15 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Bóng đèn Rạng Đông (RAL), như Thủy điện Thác Bà (TBC)…

Ngày 27/12/2021: ECI

CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 28/2/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến vào cuối tháng 2 tới đây.

Ngày 28/12/2021: RAL, MH3, DSN, MDF

Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 7/1/2022. Như vậy với hơn 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bóng đèn Rạng Đông sẽ chi khoảng 30 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 11 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 93.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021 Bóng đèn Rạng Đông đặt mục tiêu đạt 4.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế dự kiến 225 tỷ đồng và chia cổ tức tỷ lệ 50%. Số liệu trên BCTC quý 3/2021 ghi nhận, kết thúc 9 tháng đầu năm Bóng đèn Rạng Đông đạt 3.450 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 294 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 11,8% lên hơn 232 tỷ đồng. EPS đạt 19.222 đồng.

CTCP Công nghiệp Cao su Bình Long (MH3) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/5/2021.

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 26/1/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Gỗ MDF VRG – Quảng Trị (MDF) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 7/1/2022.

Ngày 29/12/2021: HMH, QHD, NTH

CTCP Hải Minh (HMH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/1/2022.

CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 18/1/2021.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH) chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

Ngày 30/12/2021: EMS, TDM, NHC, SIV, PAI

Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện – CTCP (EMS) phát hành gần 1,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 9,09%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 15 tỷ đồng.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 26/4/2022.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 14/1/2021.

CTCP Sivico (SIV) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/1/2022.

CTCP Công nghệ thông tin viễn thông và tự động hóa dầu khí (PAI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 25/1/2021.

Ngày 31/12/2021: TBC, BWE

Ngày 31/12/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/1/2022. Như vậy với 63,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Thác Bà sẽ chi khoảng 63,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu đạt gần 505 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt gần 184 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý 3/2021 ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt gần 385 tỷ đồng, hoàn thành trên 76% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 173 tỷ đồng, thực hiện được 94% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt gần 145 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021 Thủy điện Thác Bà còn hơn 373 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Nước và môi trường Bình Dương (BWE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 21/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.