Các quỹ phòng hộ ‘mọc lại như nấm’ sau giai đoạn tồi tệ nhất 12 năm

Tổng cộng 129 quỹ phòng hộ đã được ra mắt trong quý (tính từ tháng 4 đến tháng 6), phục hồi từ mức thấp nhất trong vòng 12 năm sau tác động của cú đánh COVID-19, dữ liệu của công ty nghiên cứu Hedge Fund Research.

HRG cho biết, đây là con số cao nhất kể từ năm có đến 153 hedge fund cùng ra mắt.

Nhiều qũy phòng hộ đã hoãn đợt ra mắt đầu năm khi đại dịch bắt đầu lây lan và diễn biến xấu, thị trường bị tấn công và các nhà đầu tư tháo chạy, tìm đến tài sản an toàn.

 Trong bối cảnh đó, chỉ có 84 quỹ phòng hộ ra mắt trong ba tháng đầu năm, thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

“Khi khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư tiếp tục phục hồi vào nửa cuối năm, các tổ chức đang kỳ vọng tăng và bắt đầu phân bổ tài sản cho các quỹ phòng hộ. Đây là những đơn vị có danh mục đa dạng, áp dụng nhiều chiến lược để đáp ứng với biến động của thị trường tín dụng, vốn chủ sở hữu”, Chủ tịch HFR, ông Kenneth Heinz nói.

Tuy nhiên, số lượng quỹ ra mắt đã bị hạn chế bởi 178 hedge fund đã đóng trong quý 2, số này đã giảm so với mức cao nhất 4 năm là 304 quỹ trong quý 1.

Đông A

Theo Nhịp sống kinh tế/Reuters