Share 17 bộ sách nói về chủ đề Tài Chính, Marketing & Sales (file audio)

Tổng hợp nói về chủ đề Tài Chính, Marketing & Sales:

  1. Sách lược Đầu Tư Của Warren Buffett – Lí Thành Tư
  2. Nhà Đầu Tư Thông Minh (Benjamin Graham)n
  3. Thịnh vượng tài chính tuổi 30
  4. Tư duy như những nhà Đầu tư vĩ đại (Colin Nicholson)
  5. Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường – Philip A. Fisher
  6. Bí mật của vua SOLOMON – Bruce Fleet

 

Các bạn quan tâm có thể tải ở link https://drive.google.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *