Quảng Nam làm việc với Thaco tháo gỡ khó khăn cho loạt dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để THACO sớm triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đánh giá cao những đề xuất và kế hoạch đầu tư các dự án trọng điểm của THACO trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo chiến lực phát triển đa ngành, đa lĩnh vực của Tập đoàn.

Cụ thể, đối với dự án mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải (115 ha), tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư tích cực làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án để triển khai thực hiện.

Đồng thời, xây dựng các cơ chế hợp tác đầu tư để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác (ưu tiên các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam) cùng tham gia đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành cơ khí và ô tô, hình thành Trung tâm công nghiệp cơ khí đa dụng quy mô quốc gia tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh được giao theo dõi, phối hợp với chủ đầu tư và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải trình kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) trong quá trình thẩm định dự án.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án, 2 Ban Quản lý cùng với các ngành liên quan tập trung hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo quy định; trong đó có giải quyết các vấn đề liên quan về đất đai, kinh phí bồi thường, GPMB, rà phá bom mìn, san nền và hạ tầng kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai đã thực hiện trong phạm vi khu đất 61,8 ha của dự án để sớm triển khai thi công.

Đối với Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải (243 ha): UBND huyện Núi Thành chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB và các Phòng chức năng của huyện phối hợp, hỗ trợ THACO thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (khoảng 14,92 ha) để triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng và các hạng mục công trình.

Với Khu công nghiệp chuyên nông lâm nghiệp Thaco Chu Lai (KCN Thaco Chu Lai 451 ha) tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành rà soát, bố trí tăng cường thêm cán bộ chuyên môn cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện và UBND xã Tam Anh Nam để giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục về đất đai, bồi thường, GPMB theo quy định, không để chậm trễ các khâu thủ tục trong quá trình triển khai; chỉ đạo các đơn vị thực hiện bồi thường.

Dự án mở rộng bến cảng Tam Hiệp (cho tàu 5 vạn tấn) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó cảng biển Quảng Nam quy hoạch thành cảng loại I.

UBND tỉnh đã có Công văn số 7190/UBNDKTN ngày 12/10/2021 đề nghị Bộ Giao thông vận tải giao cho UBND tỉnh tổ chức lập Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam.

Sau khi được Bộ Giao thông vận tải thống nhất, đề nghị THACO hỗ trợ Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thực hiện hoàn thành quy hoạch, trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt để có cơ sở thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đầu tư xây dựng mở rộng bến cảng.

Song song với việc lập thủ tục và đầu tư xây dựng mở rộng bến cảng (920m) tại Khu bến Tam Hiệp, đề nghị THACO nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư đồng bộ khu hậu cần cảng và các hạ tầng thiết yếu phục vụ hoạt động tại cảng, đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện của một cảng container quốc tế quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

Dự án mở mới tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với THACO đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương nghiên cứu, sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét, mở mới tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn.

Thống nhất trước mắt giữ nguyên quy mô dân số Khu đô thị Chu Lai theo đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng tích cực làm việc với Bộ Xây dựng sớm có ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) để hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình HĐND tỉnh trước ngày 05/12/2021 kịp họp thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12/2021.

Sau khi có quy hoạch phân khu xây dựng và kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, thống nhất cho THACO nghiên cứu, tách riêng khu đất quy hoạch Nhà máy sản xuất xe tải trước đây (khoảng 36,8 ha) để lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) và hồ 5 sơ đề xuất đầu tư dự án nhà ở.

Khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến tỉnh đề nghị THACO sớm nghiên cứu việc đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến (tách riêng khỏi quy hoạch khu phi thuế quan gắn với bến cảng Tam Hòa) để Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tham khảo, hoàn chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000), trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai các bước thủ tục đầu tư tiếp theo theo đúng quy định.

Với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh làm việc với THACO để sớm tổ chức khảo sát, nghiên cứu, hỗ trợ lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị THACO tiếp tục cùng với UBND tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để đôn đốc sớm triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700 qua địa bàn tỉnh theo chủ trương đầu tư dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Đồng thời sớm có kế hoạch đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D để đảm bảo đồng bộ về hạ tầng giao thông cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, khai thác tối đa tiềm năng của Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.