Kiến Thức

Tại sao BĐS khu Đông Sài Gòn lại hút khách ngoại? Tại sao BĐS khu Đông Sài Gòn lại hút khách ngoại?

Có thể thấy, với lợi thế môi trường, cảnh quan thiên nhiên, khu Đông Sài Gòn đã trở thành tâm điểm hút khách nước ngoài. Yếu tố tiên quyết tạo ra hấp lực cho khu Đông với khách nước ngoài chính là yếu tố môi trường. Môi trường sống – cảnh quan là …

Read More »