Thị Trường

Tính đến cuối tháng 6, Đồng Nai giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư dự án sân bay Long Thành

Con số này đạt 28,7% kế hoạch. Trong đó, năm 2019, Đồng Nai thực hiện giải ngân nguồn vốn hơn 1.100 tỷ đồng. Con số này của năm 2020 là hơn 6.100 tỷ đồng. Dự án Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là khu tái định …

Read More »